Staff

Yuh-Neu Chen
 
 Vice President, NCKU
 Center Director, Research Center for Humanities and Social Sciences, NCKU
Shu-Chin Kuo
 
 Chair, Human Research Ethics Committee
 Professor of Law, NCKU
Mei-Lan Lin
 
 Executive Secretary
Project Manager

Zi-Hui Ling

Ya-Chi Lin Yu-Chung Lin Yan-Ping Lin Wei-Chun Kuei